fbpx
0(312) 504 01 83 - 0(553) 014 60 60
Polyurea – En İyi Fiyat – Kaliteli Hammadde – PANLEO
Ücretsiz Destek Hattı
Türkiye' nin her noktasına bir telefon kadar uzaktayız.
Butona Tıklayın.

Polyurea Fiyat Farkları

Polyurea Fiyat Farkları

Bu makalemizde polyurea fiyat farkları nın oluşumunun nedenlerini ele alacağız. Polyurea fiyatları bir çok sebepten ötürü farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların sebebi iki adet ana başlıkta toplayalım. Ortaya çıkartılan tablo da işletme kar beklentisi söz konusu olmadan ham maliyet fiyatları konuşulmuştur. Bu makaleyi yazma amacımız standart dışı uygulamalar ile fiyat politikamız ve standartlarımızın çakışmasıdır.

Polyurea Fiyat Farkları’ nın Nedenleri

polyurea fiyat farkları

  1. Kullanılan Ham Maddelerin Saflık Oranı – Kalitesi
  2. Uygulamada Kullanılan M2 Sarfiyat Değerleri

Polyurea uygulama projeniz var ve fiyat farklarının sebebini merak ediyor iseniz makalemizi sonuna kadar okuyunuz. Standartlarına uygun yapılmayan polyurea uygulamaları, sorunlar çıkarmakta ve dünyanın en kaliteli su izolasyon malzemesinin adını lekelemektedirler.


1. Kullanılan Ham Maddelerin Saflık  Oranı – Kalitesi

Projelerde kullanılan ham maddelerin kalitesi ve saflık oranı uygulama fiyatlarına doğrudan etki eder. Makalemizin bu ana başlığında standart uygulamalarda olması gereken sarfiyatlar ile fiyat çalışması yapılmıştır. Yapılan fiyat çalışmaların da zemin ön hazırlıklarına değinilmemiştir. Bu malzemelerimizi alt başlıklarda açıklayalım.

   a. Zeminde kullanılacak astar seçimi:

Polyurea uygulamasından önce zemine uygulaması yapılacak olan astarın cinsi ve kalitesi fiyatları kısmi olarak etkiler. Uygulama standartlarını baz aldığımızda beton yüzeylerde kullanılması gereken astar “nem bariyerli solventsiz epoksi astar” lardır. Lakin maliyeti en yüksek olan üründe bu üründür. Yan ürünler olarak solventli poliüretan astarlar ve nem bariyersiz epoksi astarlar kullanılmaktadır. Üstelik standart dışı uygulanan poliüretan astarlar ihtiva ettikleri solvent içeriğinden ötürü polyurea ham maddesinin yapısını bozmaktadırlar. Bu ürünlerin kilogram ve m2 maliyetlerini aşağıda inceleyelim.

– Nem bariyerli solventsiz epoksi astar – KG Fiyatı = 4,50€+KDV – sarfiyat m2/400gr – m2 maliyet = 2,12€

– Solventsiz epoksi astar – KG Fiyatı = 3,50€+KDV – sarfiyat m2/400gr – m2 maliyet = 1,65€

– Solventli Poliüretan astar – KG Fiyatı = 2,00€+KDV – sarfiyat m2/400gr – m2 maliyet = 0,94€

Görüldüğü üzere sadece astarlama işlemi m2′ de 1,18€ fiyat farkı oluşturmaktadır. Bu fiyat farkı da standart sarfiyatlar uygulandığında geçerlidir. Standart sarfiyat dışı uygulamalara ikinci ana başlığımız da değineceğiz.

   b. Uygulamada kullanılacak polyurea seçimi:

Polyurea uygulamaların da kullanılacak olan polyurea kaplama ham maddesinin kalitesi fiyatları doğrudan etkilemektedir. Uygulama standartlarını baz aldığımızda dünya çapında kullanılan ürün Saf Polyurea dır. Maliyeti en yüksek olan üründür aynı zamanda. Yan ürünler olarak poliüretan esaslı sprey izolasyon malzemesi ve hibrit polyurea kullanımı yaygındır. Lakin hiç bir malzeme saf polyurea standartlarını yakalayamaz. Hibrit ve Saf Polyurea arasındaki farklara bir diğer makalemizde değinmiştik, bu makaleyi okumak için tıklayınız. Bahsedilen ürünlerin kilogram ve m2 maliyetlerini de aşağıda inceleyelim.

Saf PolyureaKG Fiyatı = 4,20€+KDV – sarfiyat m2/2,2kg – m2 maliyet = 10,90€

Hibrit Polyurea – KG Fiyatı = 3,50€+KDV – sarfiyat m2/2,2kg – m2 maliyet = 9,08€

Poliüretan Esaslı İzolasyon – KG Fiyatı = 3,10€+KDV – sarfiyat m2/2,2kg – m2 maliyet = 8,04€

Sadece kaplama malzemesi seçiminde fiyatlar arası 2,86€ fiyat farkı oluşmaktadır. Bu fiyat farkı 2mm kalınlık ve m2′ de 2,2 kg sarfiyat hesaplanarak oluşturulmuştur. Standart dışı sarfiyatlar ile oluşturulan fiyatlandırmalara ikinci ana başlığımızda değineceğiz.


2. Uygulamada Kullanılan M2 Sarfiyat Değerleri

Polyurea kaplama uygulamalarında fiyat unsurunu doğrudan etkileyen faktör kesinlikle sarfiyat değerleridir. Makalemizin bu ana başlığında standart sarfiyatlar ve standart olmayan sarfiyatlara yönelik fiyat çalışması mevcuttur. Makalemizde zemin ön hazırlığı maliyetlerine değinilmemiştir. Standart ve standart dışı sarfiyat fiyat çalışmamızı aşağıda inceleyelim.

   a – Zeminde kullanılacak astar sarfiyatı

Polyurea uygulaması öncesinde zeminde kullanılan astar kalitesine ve standart sarfiyatlara makalemizin ilk bölümünde yer vermiştik. Bu bölümde farklı kalitedeki astarların, farklı sarfiyatlar ile poliürea fiyatlandırmasına etkisini göreceğiz. Aşağıdaki analizde astar maliyetlerini inceleyelim.


  a.1. m2/400gr sarfiyat ile astarlama maliyetleri

– Nem bariyerli solventsiz epoksi astar – KG Fiyatı = 4,50€+KDV – sarfiyat m2/400gr – m2 maliyet = 2,12€

– Solventsiz epoksi astar – KG Fiyatı = 3,50€+KDV – sarfiyat m2/400gr – m2 maliyet = 1,65€

– Solventli Poliüretan astar – KG Fiyatı = 2,00€+KDV – sarfiyat m2/400gr – m2 maliyet = 0,94€


    a.2. m2/200gr sarfiyat ile astarlama maliyetleri

– Nem bariyerli solventsiz epoksi astar – KG Fiyatı = 4,50€+KDV – sarfiyat m2/200gr – m2 maliyet = 1,06€

– Solventsiz epoksi astar – KG Fiyatı = 3,50€+KDV – sarfiyat m2/200gr – m2 maliyet = 0,82€

– Solventli Poliüretan astar – KG Fiyatı = 2,00€+KDV – sarfiyat m2/200gr – m2 maliyet = 0,47€


    a.2. m2/100gr sarfiyat ile astarlama maliyetleri

– Nem bariyerli solventsiz epoksi astar – KG Fiyatı = 4,50€+KDV – sarfiyat m2/100gr – m2 maliyet = 0,53€

– Solventsiz epoksi astar – KG Fiyatı = 3,50€+KDV – sarfiyat m2/100gr – m2 maliyet = 0,41€

– Solventli Poliüretan astar – KG Fiyatı = 2,00€+KDV – sarfiyat m2/100gr – m2 maliyet = 0,23€


Vereceğimiz örnekte standartlara uygun nem bariyerli epoksi astarın maliyetini ele alalım. Standart sarfiyat ve standart dışı sarfiyatlarda fiyat farkı m2’de 1,59€‘ dur.  Bu fiyat farkı tekrar belirtmek gerekir ise en kaliteli astar kullanıldığın da dahi meydana gelen sarfiyat farkıdır. Astar kullanımına ve sarfiyatına bağlı maksimum fiyat farkı m2′ de 1,89€‘ dur. Şöyle diyebiliriz ki astarlama işlemi dahi tek başına fiyat politikalarını etkilemektedir.


b – Uygulamada kullanılacak Polyurea sarfiyatı

Polyurea uygulamalarında kullanılması gereken standart sarfiyat ve malzemelere makalemizin ilk bölümünde yer vermiştik. Makalemizin bu bölümünde ise sarfiyat açısından standart olan ve olmayan uygulamaları ele alacağız. Polyurea uygulaması standardında 2mm olarak uygulanır ve m2 sarfiyatı 2,2 kilogramdır. Lakin polyurea malzemesi boya gibi kapatma maksadı ile kullanılır ise sarfiyatları m2’de 600 gramlara kadar düşebilir. Bu uygulama yapılan katman hidroizolasyon sağlamayacağı gibi projede problem çıkmamasının ihtimali de yoktur. Aşağıda standart, standarda yakın ve standart dışı uygulamaların sarfiyat maliyet hesaplamasını birlikte ele alalım.


     a.1. m2/2200gr sarfiyat ile polyurea kaplama maliyetleri

Saf PolyureaKG Fiyatı = 4,20€+KDV – sarfiyat m2/2,2kg – m2 maliyet = 10,90€

Hibrit Polyurea – KG Fiyatı = 3,50€+KDV – sarfiyat m2/2,2kg – m2 maliyet = 9,08€

Poliüretan Esaslı İzolasyon – KG Fiyatı = 3,10€+KDV – sarfiyat m2/2,2kg – m2 maliyet = 8,04€


     a.2. m2/1700gr sarfiyat ile polyurea kaplama maliyetleri – (STANDARDA YAKIN)

Saf PolyureaKG Fiyatı = 4,20€+KDV – sarfiyat m2/1,7kg – m2 maliyet = 8,42€

Hibrit Polyurea – KG Fiyatı = 3,50€+KDV – sarfiyat m2/1,7kg – m2 maliyet = 7,02€

Poliüretan Esaslı İzolasyon – KG Fiyatı = 3,10€+KDV – sarfiyat m2/1,7kg – m2 maliyet = 6,21€


     a.3. m2/1100gr sarfiyat ile polyurea kaplama maliyetleri – (STANDART DIŞI – UYGULANAMAZ)

Saf PolyureaKG Fiyatı = 4,20€+KDV – sarfiyat m2/1,1kg – m2 maliyet = 5,45€

Hibrit Polyurea – KG Fiyatı = 3,50€+KDV – sarfiyat m2/1,1kg – m2 maliyet = 4,54€

Poliüretan Esaslı İzolasyon – KG Fiyatı = 3,10€+KDV – sarfiyat m2/1,1kg – m2 maliyet = 4,02€


     a.4. m2/600gr sarfiyat ile polyurea kaplama maliyetleri – (STANDART DIŞI – UYGULANAMAZ)

Saf PolyureaKG Fiyatı = 4,20€+KDV – sarfiyat m2/0,6kg – m2 maliyet = 2,97€

Hibrit Polyurea – KG Fiyatı = 3,50€+KDV – sarfiyat m2/0,6kg – m2 maliyet = 2,47€

Poliüretan Esaslı İzolasyon – KG Fiyatı = 3,10€+KDV – sarfiyat m2/0,6kg – m2 maliyet = 2,19€


Polyurea seçimleri ve sarfiyat gramajları maliyet hesabına etki eden en büyük faktördür. Sadece polyurea ham maddesinde yapılacak değişiklikler maliyet fiyatını m2′ de 8,71€ etkilemektedir. Yüksek metrajlı projelerde bu miktar azımsanmayacak kadar büyük meblağlara denktir. Polyurea fiyat farkları nı oluşturan en büyük etkendir.

Polyurea Fiyat Farkları – GENEL DEĞERLENDİRME

Polyurea projelerinde standart uygulamaların olması gerektiği fiyat için tıklayınız. Görüldüğü gibi maliyet fiyatları arasında 10,3€ gibi korkunç bir rakam ortaya çıkmaktadır. Uygun fiyatla yapılan her proje çok büyük riskleri beraberinde getirir. Yukarıda belirttiğimiz bütün fiyatlandırmalar maliyet hesabı olup, işçilik ve kar marjları dahil değildir. Umarız ki polyurea fiyat farkları ile ilgili tüm sorularınıza bu makalemizde cevap verebilmişizdir. Unutulmamalıdır ki kalite hiç bir zaman ucuz değildir.


NOT: YAYINLAMIŞ OLDUĞUMUZ BU MAKALE DİJİTAL KONTROL ALTINDADIR. İZİNSİZ VE KAYNAK BELİRTİLMEDEN MAKALENİN PAYLAŞILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR. GEREKLİ KOŞULLARDA HUKUKSAL YAPTIRIMLAR UYGULANACAKTIR.

153 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM

  1. Yusuf dedi ki:

    Evimin şimdilik iki odasını birisi yaklaşık 10 diğeri 5 metrekare olan iki odasını duvar ve tavanlarına yaptırmak istiyorum. Öncelikle gelir misinz, gelirseniz fiyatı nasıl olur. Malatya Darende’de oturuyorum.

BİR YORUM YAZIN

WhatsApp WhatsApp Destek Hattı